25 | 02 | 2024
TAWERS - AC MIG
  • Ultra cienkie spawanie blach aluminiowych (>0,6 mm),
  • Zwiększenie szczeliny - możliwość spawania materiałów ze szczeliną 2 mm,
  • Bardzo dobre wyniki spawania - idealny wygląd lica spoiny,
  • Zakres spawanych materiałów - od 0,6 mm do 20 mm,
  • Software MIG umożliwia spawanie pulsem synchronicznym oraz ruchem oscylacyjno-spiralnym,
  • Bardzo szybka komunikacja pomiędzy sterownikiem a źródłem robota umożliwia pełną kontrolę wartości prądu przy oscylacjach spiralnych w każdej połówce elipsy,
  • Inne wartości prądowe, w każdej połówce elipsy pozwalają na spawanie materiałów o różnych grubościach,
  • Stabilne podawanie drutu poprzez użycie systemu Push/Pull,
  • Podawanie drutu jest wspomagane urządzeniem Wire Booster,
  • Prędkość spawania materiałów do 3,0 m./min.
ac mig

Technika Spawalnicza dysponuje technologią, która może zostać zaimplementowana

w autorskim systemie tworzonym pod indywidualne zamówienie.

innowacyjna gospodarka

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

DOTACJE NA INNOWACJE

 
Reklama
Google+