25 | 02 | 2024
Spiral Weaving

Funkcja Spiral Weaving znajduje zastosowanie przy spawaniu aluminium metodą MIG dając wygląd łuski jak podczas spawania metodą TIG. Zdjęcie z przykładem obok przedstawia wykorzystanie niniejszej funkcji przy łączeniu dwóch blach aluminiowych spawanych na tzw. zakładkę.

Dzięki zintegrowaniu źródła prądu ze sterownikiem robota wzrosła szybkość komunikacji między tymi urządzeniami, a tym samym możliwość jeszcze dokładniejszego kontrolowania łuku spawalniczego.

Pełna kontrola wartości prądu przy oscylacjach spiralnych w każdej połówce elipsy daje możliwość łączenia ze sobą blach aluminiowych o różnej grubości ścianek przy jednocześnie estetycznym wyglądzie spoiny i bardzo dobrym przetopie.

spiral wave

 
Reklama
Google+